Ryabergs station

Ryabergs station

Ångloket kämpar vidare i en stigning mot nästa station, som är  Ryaberg.

I stationshuset fanns även poststation. Ryaberg hette tidigare Skallinge. Den gamla, höga järnvägsbron vid Skallinge är sevärd - ett mästerverk i sten.


Banvakt Oskar Andersson med fru Augusta - Ryabergs station

Den 10 juli 1909 inträffade den enda allvarliga olyckan i järnvägens historia vid Grove, Röskebo, mellan Ryaberg och Bygget. Ett kraftigt åskväder med skyfall hade översvämmat en bäck, som rann i en trumma under banvallen ut i Fylleån. Banvallen gav efter och försvann ut i ån. Skenor och sliprar hängde i luften, när tåget från Halmstad kom. Lokföraren slog back på loket vid upptäckten men kunde inte stanna, loket välte och störtade ner mot Fylleån och åtta tomma godsvagnar följde med i djupet. Som väl var gick personvagnarna, fullsatta med passagerare, sist i tåget och blev kvar på spåret. Lokföraren drogs fram halvt medvetslös men lokeldaren, Johan Bernhard Himmelman, hade kommit under loket och omkom. 

En minnessten restes på olycksplatsen, ca 500 meter söder om Hulegårds kvarn på södra sidan om den gamla banvallen. Inskriptionen på stenen lyder: "Genom jernvägsolyckan d. 10/7 1909 dödades här lokeld. J.B. Himmelman. Stenen rest av kamraterna."


Arbetslag utanför Ryaberg i början av 1900-talet
 

I Ryaberg spelades filmen "Stinsen på Lyckås" in 1942 med Edvard Persson i huvudrollen. Före inspelningen målades stationen om i gul färg, trots att långfilmen var svart/vit! Läs den spännande berättelsen om hur inspelningen av filmen gick till - ett stycke svensk filmhistoria - här!


Ryabergs station på 1940-talet
 

Personal  
   
Olof Svensson 1889 – 1894
Gustaf Boberg 1894 – 1917
Johan Andersson (Lidenmark, född 8 oktober 1890) 1917 - 1943
Knut Holm 1943 – 1947
Inga Stina Holmström 1947 –1954
Gunborg Karlsson 1954
Berta Andreasson 1954 – 1961


Magnus Mårtensson har bidragit med detta foto, föreställande hans farfar,  John Edvin Johansson, Ryaberg (t.v.) och Otto Karlsson (i mitten), gift med Ingrid Karlson, Bökö. Den unge piprökande mannen är Ture Andersson, son till banvakt Oskar Andersson och hans fru Augusta.

pil.gif (3029 bytes)