Byggets station

Byggets station
Byggets station 1919, banmästare Johan Willners (t. v.) och stinsen Carl Rydberg

Nästa stopp under vår resa är Byggets station...

I järnvägsstationen fanns även poststation och en telegrafiutrustning. Läs mer om den än i dag bevarade telegrafiutrusningen >>> här!

Trafikplatsen Älmås lydde under Byggets station.


Byggets station i snö -  loket är 4033
 

Personal  
   
Carl Rydberg 1889 – 1923
C. Oscar Brandt (född 19 augusti 1883) 1923 – 1926
Alfred Nylander 1926 – 1927
Maria Carlsson 1927 – 1946
Margit Sjöberg 1946 – 1947
Knut Holm (1/2-1/10) 1947 –
Nils Norén 1947 – 1950
Ingemar Arvidsson 1950 – 1955
Knut Andersson 1955 –
Ove Persson/Kjell Eriksson * 1959
Erik Carlsson 1959 – 1966
*T.f. stationsföreståndare. Befattningen vakant under denna tid

 

 
Bromsaren
Bromsaren: Lönen är visserligen ganska liten, men vi har ju de fria resorna och den härliga utsikten!

Nästa station - Bökö!