Telegrafi


"Bantelegraf finnes i regel anordnad vid alla järnvägar, som äro öppnade för allmän trafik, och har till särskilt och främsta ändamål att betjäna tågledningen vid meddelanden, men är även öppen för den privata telegramväxlingen."
(Nordisk Familjebok)


Damer vid telegrafiutrustning (bilden inte från HBJ)

Roland Obst har i sin ägo en komplett telegrafiutrustning, som fanns på Byggets station. Roland har välvilligt bidragit med samtliga bilder av den bevarade utrustningen.

L.M.Ericsson utrustning från Byggets stationSkrivare

Roland Obst: "Bilderna föreställer en hel L.M.Ericsson utrustning från Byggets station, med skrivare, telegrafnyckel, galvanometer, upptagningsrulle och åskskydd. Allt finns förvarat i låda med texten Halmstad - Bolmen Järnvägar. På undersidan av lådan finns nummer och dateringar: No 1207, 12/12 -15, 1/3 1899, 11/4 1909 ?. (Datum troligen för justeringar av någon tekniker.)"Galvanometer

"Utmed sträckan Halmstad - Bolmen finns det så vitt jag vet, inga fler bevarade telegrafapparater kvar."
 


Telegrafnyckel


"
Jag har inga uppgifter hur många av stationerna som verkligen var begåvade med sådan utrustning. Jag skulle tro att Halmstad - Bygget - Bolmen skulle vara de givna punkterna."

Samtliga foto: Roland Obst
 


Prislista från L. M. Ericsson & C:o Mekaniska Verkstad, StockholmPrislista från L. M. Ericsson & C:o Mekaniska Verkstad, Stockholm