Piksborgs station

Stationen i Piksborg förr...
Stationen i Piksborg förr...

Resan går vidare genom ett fagert landskap, tåget tutar, saktar in och stannar  vid perrongen i Piksborg.

Poststationen fanns i samma byggnad som järnvägsstationen. Piksborg är ett populärt resmål för skolresor och utflykter genom åren. Stationen är renoverad och i mycket fint skick. Här finns också ett fornminne - en gammal borgruin från mitten av 1300-talet.

Under 1930- och en bra bit in på 1940-talet sågades vintertid is på sjön Bolmen. Isblocken flottades in till land genom i isen uppsågade rännor. På land fram till lastplatsen drogs blocken på brädor. 

I slutet av 1930-talet köpte HBJ en 13,5 meter lång mahognybåt, med plats för 34 passagerare. Båten lär ha byggts i England 1915 och varit amiralitetsyacht inom British Home Fleet, innan den köptes av Broströmkoncernen och flyttades till Mälaren. I början av 1930-talet ägdes den av en grevinna på ett slott norr om Nyköping och efter några år köptes den av ett trafikbolag i Nyköping. Båten döptes till Skum och gick i trafik i Nyköpings skärgård. 1937 såldes Skum till Vägverket och användes något år parallellt med färjan på linjen Bolmsö-Sunnaryd i Bolmen. Två år senare köptes båten av HBJ, döptes om till Piksborg och förlades vid Piksborg.

Piksborgs station idag...
...och nu

Sommaren 1939 placerades en ”restaurangvagn” på rundspåret vid stationen, och så inleddes HBJ:s endagarsutflykter från Halmstad. Halmstadborna kunde köpa en särskild biljett för resa med HBJ till Piksborg, utflykt på Bolmen med båten Piksborg, bad i Bolmen och kaffedrickning eller glassätning i järnvägsvagnen på stationsområdet. Vid olika platser runt sjön, bland annat högsta utsiktspunkten Rahmberget mellan Öjarp och Bolmens samhälle, låg bryggor, så att passagerarna kunde gå iland torrskodda.

Men innan järnvägen försvann hösten 1966 skulle Piksborg bli historisk. Fram till sommaren 1959 hade väntsal och perrong belysts med fotogenlampor. Som sista station i södra Sverige fick den då elektricitet. Samtidigt drogs elektriska ledningar till sex andra avskilt belägna små gårdar i närheten, Norret, Norretstorp, Sundtorpet, Sundranäs, Enebacken och Fiskaretorpet.


I Piksborgs gamla stationshus, som nu är privat ägt, finns denna målade tavla ännu kvar som ett minne av den svunna epoken HBJ. Foto: Perry Håkansson

Personal  
   
Axel Nilsson 1889 – 1899
Petter A C Burman 1899 – 1921
Gustav R Krook 1921 – 1922
C. Albin Persson 1922 – 1925
Daga Eliasson-Ingelstrand 1925 – 1931
Peter Aron Eliasson 1931 – 1939
Signe K Larsson 1939 – 1943
Gunborg Carlsson 1943 – 1945
Berta Andreasson 1945 – 1954
Läs Daga Eliasson-Ingelstrands berättelse "Mina järnvägsår vid Bolmens strand"

Nästa och sista stationen - Bolmen!