Mahults station


Mahults hållplats ca 1900
 

Efter det vackra samhället Simlångsdalen går färden vidare längs Simlångens vatten, passerar bördiga marker och saktar in till stationen i Mahult.

Mahults station 1922

Mahult var till en början bara hållplats, anlagd 1889, men 1931 flyttades banvaktsstugan vid Röskebo till Mahult och sammanbyggdes med hållplatsbyggnaden, som därefter blev poststation. En tillbyggnad avstationen gjordes 1939.

Tågtrafikens omfattning var 1949: 2 118 försålda biljetter och 2 457 godsexpeditioner.

 Mahult var en betydande marknadsplats för kreatur fram till 1930-talet. I Mahult fanns också många småföretag.

Vintersporttåg till Mahult på 1930-talet
 

Varje vinter fram till 1960-talet gick skidtåg från Halmstad till Mahult med entusiastiska skidåkare. Efter att ha lastat ur skidor och ryggsäckar, gick färden vidare på skidor över sjön till Gyltige.

Personal  
   
Herman Andersson 1893 – 1928
Ingrid Karlsson 1930 – 1937
Inga Brunnfors 1937 – 1944
Hildur Andréasson 1944 – 1948
Anna-Greta Nilsson 1948 – 1963
Rut Andersson 1963 – 1966
Britt Johansson 1966
Läs Göran Nilssons barndomsupplevelser från Mahult i "Minnen från en station"

Nästa station - Ryaberg!