Loken på HBJ

Lok nr 1 "Halmstad"
Lok nr 1 "Halmstad", byggt av NOHAB 1887 i Trollhättan.
Högsta tillåtna hastighet var 40 km/tim. 1947 fick loket beteckningen SJ nr 4050.
Loket skrotades 1954

Fler lok hittar du här!

Första världskriget, 1914-18, innebar högtrafik för järnvägen. Eftersom det var brist på kol, eldades loken med ved och torv. Järnvägen hade egen torvupptagning i Bökö.

 

Lok nr 7, byggt av Henschel und Sohn i Kassel, Tyskland
Lok nr 7, byggt av Henschel und Sohn i Kassel, Tyskland, levererades 1920. Vikt 28 ton.
Inköpspriset var 74 900 kr.  1947 blev beteckningen SJ 4053. Loket skrotades 1966.

 

 

Redan 1903 erbjöds järnvägsbolaget att köpa ett vattenfall i Annerstad för 100 000 kr. för ev. elektrifiering av banan.

 

Lok nr 4 "Lärkan", byggt 1888
Lok nr 4 "Lärkan", byggt av Nohab 1888, var ett mycket unikt lok med endast 2 axlar,
vikt 13,1 ton, dragkraft 870 kg och vattenmängd endast 1,3 m3. Loket användes som
lokal-och inspektionståg, utfört som vagnlok med passagerarkupé. Loket skrotades 1934.

 

 

Spårvidder på svenska järnvägar:
Haparanda-finska gränsen
Normalspår
Uddevalla-Herrljunga-Borås m.fl.
Norbergs järnväg m.fl
Frykstabanan
Blekingenätet
Delar av Skåne, Halland och Småland
"Smalspårets normalspår"
Sävnäs järnväg m.fl.
Kosta järnväg m.fl.
1524 mm
1435 mm
1217 mm
1188 mm
1101 mm
1067 mm
1067 mm
891 mm
802 mm
600 mm

 

 

 

Lok nr 2 "Nordenfalk"
Lok nr 2 "Nordenfalk" (efter landshövdingen) tillverkat av Nohab 1887.
Loket skrotades 1934. Foto från
c:a 1945 visar det s.k. Torsdagståget. De 2-axliga personvagnarna från 1889 användes fram till 1930-talet, oftast som förstärkning vid skolutflykter och i sporttågen till Simlångsdalen, då 300-400 resande var vanligt.

 

 

Lok nr 3 "Lidhult", tillverkat av NOHAB
Lok nr 3 "Lidhult", tillverkat av NOHAB i Trollhättan 1887,
vikt 21,4 ton, inköpspris 21295 kr.
1947 blev beteckningen SJ nr 4051. Loket skrotades
1956.

 

 

Lok nr 5 "Halland"
Lok nr 5 "Halland", tillverkat av Nohab 1895, med personvagnar i Marbäck c:a 1910.
Postvagn närmast loket. Loket skrotades 1934.

 

 

Lokomotor 11
Lokomotor 11 - foto från 1930-talet.

 

 

Personvagnar 804 och 806
Personvagnar 804 och 806 c:a 1945.

 

 

Godståg på HBJ
Godståg på HBJ med lok nr 7. Foto från sent 40-tal efter förstatligandet.

 

 

Godståg på HBJ, c:a 1955.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godståg på HBJ, c:a 1955.

 

 

Tåg mot Halmstad i Vislanda 1949.
Tåg mot Halmstad i Vislanda 1949. Lok 7.

 

 

Loket är SJ L2t 4013, f.d. BKB9
Foto från SJKs resa 15 maj 1965, året innan HBJ lades ner.
Loket är SJ L2t 4013, f.d. BKB9. Loket finns bevarat i Gävle.

 

Fler lok hittar du här!