Loken på HBJ (2)


Lok nr 7

SJ lok S3t 4053, f.d. HBJ lok 7.
Foto från Växjö 1948.

 


Lok nr 1

SJ lok littK3t 4050, f.d. HBJ lok nr 1.
Foto från Vislanda 1952.

 

Lokstallarna med lok nr 5

Lokstallarna med vändskiva 1922 med lok nr 5 "Halland".

 Lok nr 6, tillverkat 1902 och skrotat 1957. Beteckning hos SJ var 4052.

 


Lokstallarna c:a 1960

Lokstallarna c:a 1960.

 


På fotot: lokförare Carl Friberg, stående framför loket eldare Georg Holmberg.
Loket är nr 2 "Nordenfalk"
 


Ett blandat tåg - foto från 1950-talet