Bolmens station

Bolmens station

Så kommer vi till Bolmen, som är ändstationen på HBJ och vår resa är slut...

Bolmens samhälle ligger vid sjön Bolmen, som är Smålands största insjö. Förr fanns här ångbåtsförbindelser med de flesta platser kring sjön. Poststationen fanns inrymd i järnvägsstationen. Redan 1887 fanns det en järnvägslinje vidare från Bolmen till Vislanda. Men det drevs av ett annat järnvägsbolag.

När sista rälsspiken slagits i den nya järnvägen Halmstad-Bolmen 1889, bjöd järnvägsbyggaren Carl Jehander på fest i väntsalen. Dagen var den 24 augusti 1889.Bolmen var föreningsstation med Halmstad-Bolmen Järnväg (HBJ), som öppnades för trafik den 4 november 1889.

Stationen, som ligger 143 meter över havet, hade två rundspår, ett långt stickspår med ett kortare stickspår, som gick ned till hamnen i sjön Bolmen. Huvudspåret hade stickspår västerut och söder om detta var Vislanda-Bolmen Järnväg (ViBJ:s) kolbås för 250 ton. Norr om detta spår var ett spår till ViBJ:s 9 m vändskiva och 1-spåriga parallellstall för 2 lok ihopbyggt med vattentorn. Från HBJ:s huvudlinje gick ett stickspår till HBJ:s 1-spåriga parallellstall för 1 lok. HBJ hade eget kolbås för 100 ton.

Stationshuset låg söder om huvudspåret och vid norra rundspårets västra del fanns godsmagasin och lastkaj. Stationshuset finns kvar som turistbyrå liksom HBJ:s lokstall ombyggt till föreningslokal. ViBJ:s lokstall är rivet.

Personal  
   
Stationsinspektorer  
Samuel Fredrik Langqvist 1878 – 1914
Gunnar Erik Sigfrid Dahlberg 1914 – 1915
Knut Albert Hentz (född 20 april 1881)  1915 – 1945
   
Stationsföreståndare  
Erik Agnér  1945 – 1947
Knut Johan David Holm 1947 – 1951
Yngve Olof Lennart Olsson 1951 – 1953
Ingvar Sigurd Olofsson 1953 – 1956
Erik Walter Karlsson 1956 - 1960 
Knut Georg  Stolt 1960 – 1966
   
Stationskarlar i Bolmen  
Johan Abrahamsson  
Bengt Johansson  
Anders Troedsson  
Johan Ahlström  
Johan Salomon Magnusson  
Karl Johansson  
Ragnar Jonsson  
Gert Eliasson  
   
Banvakter i Bolmen  
Johan August Holm 1911 – 1944
Sven Algot Andersson 1944 – 1946
Karl Gösta Henriksson  1946 – 1950
Erik Georg Salomonsson 1950 – 1960

                       

Järnvägsnätet i Sverige 1916

Järnvägsnätet i Sverige 1916. Från 1880 till första världskriget byggdes järnvägsnätet ut med 20-30 mil per år. 1916 omfattade järnvägsnätet nära 1500 mil. Andelen statliga banor (röda på kartan) var en tredjedel, resten var enskilda järnvägar (svarta på kartan).

Då har vi nått slutstationen på vår resa med HBJ, Halmstad - Bolmen Järnvägen! Hoppas att din resa har varit angenäm!

Till första sidan...     Välkommen tillbaka till HBJ!