Välkommen till HBJ!  

           Res från Halmstad till Bolmen med HBJ!

1889 - 1966  -en järnvägsepok

Halmstad-Bolmen Järnväg, HBJ, var en smalspårig järnväg (spårvidd 1067 mm), 65,9 km lång med huvudbana från Halmstad till Bolmens järnvägsstation. Den byggdes som privat järnväg 1889, förstatligades 1947 och lades ner 1966.

Syftet med denna sammanställning om Halmstad-Bolmen Järnväg är att erinra om en viktig epok i vår nutidshistoria - en tid för inte så länge sedan, när samhället såg helt annorlunda ut, och där järnvägen var själva livsnerven.

Nätplatsen om HBJ har funnits på Internet sedan hösten 1997 och fortlöpande utökas sidorna med mer text och bilder. Senaste förbättringen är en avancerad sökfunktion, som ger möjlighet att fritextsöka hela innehållet på nätplatsen.

Nätplatsen har utvecklats av Christer Engstrand. Tidigare anställda vid HBJ och andra personer med anknytning till järnvägen har bidragit med bilder och text. Bidrag i form av text/foto från HBJ mottages gärna - foto returneras efter inscanning...

Vi är tacksamma för dina synpunkter och kommentarer -  skicka oss gärna e-post!

 

NU ÄVEN PÅ CD!

Nu finns också en CD-version av "Halmstad-Bolmen Järnväg - 1889-1966 - en järnvägsepok" med ett omfattande text- och bildmaterial . Beställ CD:n genom att skicka e-post till oss - priset för CD:n är 100:- + porto 20:- 

 

Vi hoppas att du som besökare skall finna nöje och information på dessa sidor, och kanske också en smula begrunda den totala omvandling som ägt rum under en relativt sett kort tid.

Välkommen ombord på tåget!    Var god - tag plats!    Stäng dörrarna!