Åsens station

Åsens station

Vårt tåg ångar fram genom Smålandsskogarna med god fart och vi njuter verkligen av resan! Snart rullar vi in på stationen i Åsen.

Poststation fanns i järnvägsstationen. I Åsen fanns kvarn, tjärbränneri och torvströfabrik.

Från Åsens station utgick ett 2 km långt stickspår till södra delen av sjön Unnen, där Unnens station fanns. Unnen var underordnad trafikplats till Åsen. Två tåg om dagen gick ner till sjön Unnen, för att hämta gods och passagerare, som kommit från Södra Unnaryd i norra änden av sjön med ångbåtarna Vega, Freja eller Kvick  till Unnens station. Bibanan lades ner 1941.

Ångbåten Bravo
Ångbåten Bravo, som trafikerade sjön Unnen.
På bilden Alfred Magnusson och sonen Ove (i aktern) från Vret Östergård.


"Från Åsen utgår ett 2 km långt sidospår anlagt till sjön Unnens sydligaste strand vid byn Loshult, tvenne tåg göra dagligen uppehåll vid Åsen medan maskinen går till Unnen efter gods och passagerare, främst från Västbo. Tvenne ångbåtar, Freja och Vega, stå i förbindelse med tågen och uppehålla trafiken sjöledes mellan Unnen och Södra Unnaryd. Båtarna ägs av virkeshandlare August Persson. Denne har varit med om att uppföra 5 ångsågar därav en egen vid sjön Unnen. Vid detta sågverk finnas 2 ramar och dubbelt kantverk, en exporthyvel och större hyvelmaskin, kantklyv och balanskapar. 20-25 man äro sysselsatta."
(Ur Rosengrens Smålandsbeskrivning)

 
1910 köpte Severin Hjelmkvist i Södra Unnaryd båten Kvick och förde över den till Unnen för timmerbogsering. Troligen gjordes ett skrovbyte och båten försågs med träöverbyggnad. År 1925 övertog Alfred Magnusson i Vret Östergård båten, och döpte om den till Bravo. Så småningom övertogs transporterna av bilar, och 1937 skrotades Bravo.

Carl Jehander,  "Järnvägskungen", som byggde Halmstad-Bolmens järnväg, var ägare till en ångsåg i Lidhult. År 1895 beslutar han sig för att flytta sågen till Unnen, där stickspåret från Åsen blivit färdigställt. I november 1896 säljer han hastigt sågen till August Persson från Älmås i Lidhult för 7500 kr. Han hade tidigare varit med om att bygga fem ångsågar. Rörelsen blev betydande och hade som mest ca 50 anställda.  Maskinerna drevs av en ångmaskin med 100 effektiva hästkrafter.

Sågen var belägen vid Unnens sydöstra strand och Unnens station.  På detta vis fick sågverket goda förbindelser för råvara som bogserades över sjön, och sågat virke som transporterades på järnväg.

Personal  
   
Sven J Brandt 1889 – 1922
Gustav R Krook (född 12 september 1886) 1922 – 1929
Lilly Eliasson 1929 – 1957
Läs Inga Krook-Larssons "En stinsatös berättar"!

Nästa station - Byholma!