Skedalaheds station

Skedalaheds station

Första stationen på vår resa är Skedalahed.
 

På Skedalahed hade Hallands Bataljon lägerplats fram till 1904.


Skedalaheds station 1919  - Isak och Justina Persson med familj

 


Skedalaheds station 1902 med militärer
 

Personal  
   
Johansson 1889 –
Oscar Emil Güllic 1909
Justina Persson 1914 – 1940
Maja-Lisa Lönn 1940 – 1948
Inga Stina Johansson 1948 – 1952
Hugo Forsberg 1952 – 1966

...uppmaning till alla resande...

Nypåstigna - var god visa biljetter!        Nästa station - Skedala!