Simlångsdalens station

Simlångsdalens station
Simlångsdalens station - fotografi från 1910-talet - på bilden syns de gamla semaforerna.

Färden går genom ett vackert landskap längs stranden av den långsträckta sjön Simlången...
 


Banvakt Isak Persson (längst bak till vänster) var en av stiftarna till en fackförening.
Foto från Jörgen Cederlund.

 

 


Vintersporttåg i Simlångsdalen på 1940-talet
 


I stationshuset fanns under några år ett Filmmuseum, som lades ner 1995.
Foto: Nils-Bertil Sörensson,  5 april 1996
 

Personal  
   
Nils Knutsson 1904 – 1928
Herman Andersson 1928 – 1933
Anna Sjökvist 1933 – 1940
Hildur Persson 1940 – 1944
Britt Johansson (Freijdh) 1944 – 1947
Anna Sjökvist 1947 – 1966

...regler för tågresan...

pil.gif (3029 bytes)