Nostalgi


DET GICK ETT TÅG

 

Det gick ett tåg igenom Smålands skogar.
Det förde mig till öppet landskap
invid Västerhavets strand.
Det var så fyllt av barnadrömmar.
Någonstans därborta fanns
min lyckas Samarkand.

"Mitt tåg" är nu ett vackert minne blott.
En sägen, som skall täljas sena tiders barn.

Det gick ett tåg,som tuffade av välbehag
vid Bolmens sköna strand.
Det stretade i uppförsbackar, störande och stånkande
när ångans kraft ej räckte till.

Det kämpade i vinterstormar
genom nästan oframkomlig snö.
Men körde också ljusa sommardagar
vid stranden av vår fagra Simlångssjö.

Det gick ett tåg, det allra sista.
Sen tog min banas saga plötsligt slut.
En enkel minnesskrift vi velat rista.
Den är vår hyllning till en vän, som tjänat ut.

Läs! Minns! Begrunda!
Är järnvägsindragningar sunda?

 

Inga Krook-Larsson

 

img28.gif (6655 bytes)