Lidhults station

Lidhults station
Stationshuset i Lidhult, sett från "baksidan".

Nästa stopp gör vi i Lidhult...

         Stationsskylt Lidhult

Banvakter i Lidhult
Två bröder, Janne och Alfred Persson, var banvakter i Lidhult. 
På bilden är de förmodligen på väg till lördagsdansen.

Foto från slutet av 1800-talet.

Nästa station - Åsen!